الگوریتمی 2

صبح امروز دومین مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه در سالن حافظ در ساختمان سابق شرکت بورس تهران برگزار شد و مدیران ارشد بازار سرمایه و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم حضور یافتند.