صیدی

حجت الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ضمن بیان اینکه دوری از رفتار هیجانی کلید برد در بازار سرمایه است به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: مطمئن باشید سرمایه گذاری بلند مدت در بورس با بازده قابل قبول همراه است.