به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال به ۷ هزار و ۳ میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “غشهداب” از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.