به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری غدیر در صورت های مالی میان دوره‌ای شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۳۹۸ سود هرسهم را ۱۷۰ریال اعلام کرد. این شرکت سود عملیاتی را مبلغ ۱۳هزار و ۱۸۸ میلیارد ریال، سود خالص را ۱۲هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را مبلغ ۲۲ هزار و ۷۹۳میلیارد ریال اعلام کرده است.

«وغدیر» در وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اعلام کرده است با رشد ۵۹هزار و ۵۵۹میلیارد و ۶۵۸میلیون ریال منتشر کرده است. در این گزارش بهای تمام شده این پرتفوی با افت ۲۵میلیارد و ۱۸۳میلیون ریالی به ۵۹هزار و ۴۶۱میلیارد ریال رسید؛ همچنین ارزش بازار این پرتفوی با افزایش ۴۵هزار و ۸۳۶میلیارد ریالی به ۲۱۹هزار و ۲۱میلیارد ریال رسیده است.

در این گزارش کل مبلغ سهام واگذار شده ۳۱۶میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال است که سود واگذاری ها به ۶۸میلیارد و ۲۹۰میلیون ریال رسید. همچنین این شرکت در دوره مورد گزارش سهام خریداری شده را به مبلغ ۵۴میلیارد و ۷۳میلیون ریال اعلام کرد.

«وغدیر» در تشریح اهداف و برنامه های راهبردی خود در خصوص ترکیب پرتفوی اعلام کرده است که انتقال و واگذاری برخی از سهام شرکت‌ها در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها به هلدینگ‌های زیر مجموعه در راستای برنامه پایش، اصلاح و مدیریت بهینه پرتفوی به منظور توسعه متوازن و تنوع بخشی در رشته های فعالیت را در دستور کار دارد. لازم به ذکر است؛ تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها منوط به شرایط بازار سرمایه و همچنین تعهدات احتمالی ناشی از عرضه اولیه و بهینه کردن پرتفوی دارد.

علاوه بر این با توجه به هزینه مالی در سال مالی ۱۳۹۷(واقعی) و حفظ روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز (تسهیلات بانک‌ها)، پیش بینی تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ بر اساس شرایط فعلی خواهد بود، از برنامه های با اهمیت شرکت است.

 این شرکت در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام اعلام کرده است که سود نقدی تقسیمی در سال مالی ۱۳۹۷با افزایش ۳۱درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۶ به مبلغ ۱۸میلیارد ریال رسید، ضمن آنکه برای سال مالی ۱۳۹۸، هیات مدیره شرکت به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام نقدی پیشنهادی را حدوداً ۶۰درصد سود خالص پس از کسر سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها اعلام کرده است. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۸ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است.