به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در گزارش منتشر شده “وبانک” بهای تمام شده در پرتفوی بورسی آن با افزایش ۹۲میلیارد و ۳۲۱میلوین ریالی به مبلغ ۲۴هزار و ۴۲میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن با افزایش ۳هزار و ۵۲۴میلیارد ریالی به ۹۵هزار و ۷۱۲میلیارد ریال بالغ شده است.

این شرکت در دوره مورد گزارش کل مبلغ سهام واگذار شده را ۲۲۵میلیارد و ۷۹۹میلیون ریال اعلام کرد. علاوه بر این سود این واگذاری را ۱۵۳میلیارد و ۱۸میلیون ریال منتشر کرده است.

“وبانک” در صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده مبلغ سهام بورسی خریداری شده را ۸۴۵میلیارد و  ۵۸۳میلیون ریال اعلام کرد.