به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری ملت در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ سود هرسهم را ۴۴ریال اعلام کرد.

این شرکت سود عملیاتی خود را در دوره مورد گزارش ۵۲میلیارد و ۸۰۸میلیون ریال، سود خالص را ۴۳میلیارد و ۵۰۷میلیون ریال و زیان انباشته پایان دوره را ۶۴میلیارد و ۸۵۵میلیون ریال اعلام کرده است.

«وملت» در گپارش خود با توجه به سرمایه گذاری های خود در سهام شرکت های پذیرفته در بورس از رشد ۶میلیارد و  ۲۶۹میلیون ریالی پرتفوی بورسی خبر داد. این شرکت اعلام کرد ارزش بازار آن با افزایش ۴میلیارد و ۵۰۹میلیون ریالی به ۸میلیارد و ۸۵۱میلیون ریال رسیده است.

در بند ۱۱ حسابرس قانونی شرکت به مانده تسهیلات مالی دریافتی گروه مربوط به تسهیلات سر رسید گذشته شرکت فرآورده های دریایی ارس اشاره دارد. این تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۲میلیارد و ۳۵۵میلیون ریال (اصل و فرع) از بانکهای ملت، کشاورزی و صادرات بوده که تا تاریخ این گزارش تسویه نشده و بابت سود و جرایم دیرکرد مربوطه ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به مطالب مطروحه تعدیل حسابها از بابت مورد فوق ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی، تعیین آثار مالی مربوطه بر صورتهای مالی مورد گزارش، در حال حاضر میسر نشده است.

در بند۱۲ نیز به سرفصل سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت شرکت اشاره کرده است که  با توجه به یادداشت توضیحی۴ صورت های مالی به ترتیب شامل مبالغ ۱۲۸میلیارد و ۳۲۵میلیون ریال و ۲۹میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت های غیر بورسی است که علیرغم احتساب ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به ترتیب به مبالغ ۱۰۸میلیارد و ۱۱۹میلیون ریال و ۱۴میلیارد و۳۳میلیون ریال، شواهدی درخصوص قابلیت بازیافت سرمایه گذاری های یاد شده به ارزش های دفتری منعکس در صورت های مالی و انجام آزمون کاهش ارزش آنها ارایه نشده است. با توجه به مراتب فوق و بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز در خصوص ارزش بازیافتنی سرمایه گذاری های مزبور در تاریخ ترازنامه، تعیین آثار احتمالی مربوطه بر صورت های مالی مورد گزارش میسر نیست.