پیمان تاتایی، ضمن بررسی مزایای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری در خصوص مصوبه جدید هیات مدیره سازمان بورس، در خصوص امکان معامله ۱۰درصد از دارایی‌ های صندوق‌ ها در بازار پایه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: مزیت صندوق‌ های سرمایه گذاری «مدیریت حرفه‌ای» آنها است و این موضوع الزاما به معنی بازدهی بالاتر نبوده، بلکه گاهی به معنی ریسک کمتر است.

مدیر دارایی‌ های شرکت «تامین سرمایه امید» با مثبت ارزیابی کردن اجرای این مصوبه، اضافه کرد: براین اساس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط مجاز هستند حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌ های صندوق را در بازار پایه فرابورس ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ البته فرآیند اداری برای اجرای این مصوبه حدود یک ماه طول می کشد، زیرا باید ابتدا امیدنامه صندوق‌ ها شرکت‌ ها اصلاح شود.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص این شاعبه که با اجرای مصوبه اخیر، ریسک بازار پایه به صندوق‌ها منتقل می‌شود، تصریح کرد: صندوق ها نماینده سرمایه گذاران خُرد برای سرمایه گذاری هستند با این تفاوت که دانش و تخصص لازم را برای این کار دارند. با در نظر گرفتن این نکته و وجود بازدهی بیشتر در کنار ریسک بالاتر در بازار پایه، افراد متخصص خیلی بهتر می توانند از این شرایط، سود کسب کنند و اجرا شدن این مصوبه برای صندوق‌ ها نکته مثبتی است.          

وی به سرمایه گذاران در صندوق‌ها توصیه کرد: به نظر من سرمایه گذاران فقط به رتبه و بازدهی صندوق توجه نداشته باشند. زیرا اگر بازار در مواقعی ریزش داشته باشد، شاید صندوقی که رتبه بالایی (ریسک بیشتری) دارد با شرایط دشواری رو به رو شود؛ بنابراین، سرمایه گذاران باید به جای استفاده از کانال های غیررسمی و مجازی متاثر نشده و با تحقیق لازم از منابع موثق و کارشناسان اقدام به خرید صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری کنند که نقدشوندگی بهتر داشته و نهادهای متولی مانند سازمان بورس بر عملکرد آنها نظارت دارند.

پیمان تاتایی چشم‌انداز بازار را همراه با ریزش خاصی پیش‌بینی نکرد و اظهار کرد: در حال حاضر سهم های کوچک با رشد زیادی مواجه بوده و سهم های بزرگ بنیادی نیز به قیمت خود معامله می‌شوند؛ همچنین، جریان نقدینگی در بازار زیاد است و منتظر گزارش های شش ماهه و یا اتفاقات جدید بوده تا تمایل رو به بالا داشته باشد.