به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی با سرمایه ۲۰۰ ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در دوره یاد شده، مبلغ ۸۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۳۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۳۸ درصدی برخوردار است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی افزایش ۴۶ درصدی فروش را از جمله دلایل افزایش سود در هم سهم اعلام کرده است.

“غپاذر” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۲ میلیارد و ۳۹۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۳۱۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.