به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت ایران ارقام با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت ایران ارقام در دوره یاد شده، مبلغ ۱۸۱ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۳۶۴ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد.

“مرقام” در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.