به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت دشت مرغاب در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ برای هرسهم ۳۷۴ریال سود ساخت.

این شرکت سود عملیاتی دوره مالی مورد گزارش را ۱۳۵میلیارد ریال، سود خالص را ۱۹میلیارد و ۹۶۷میلیون ریال و زیان انباشته پایان دوره را ۱۱۲میلیارد ریال اعلام کرده است.

«غدشت» در تشریح اهداف خود در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرده است که هدف مدیریت در سال مالی جدید حفظ سهم بازار شرکت در محصولات استراتژیک و همچنین افزایش فروش در محصولات گروه بسته بندی است.

همچنین تغییرات و نوسانات اخیر در بازار ارز، آثار بالقوه ای در بهای خرید مواد اولیه شرکت ایجاد خواهد کرد. بنابراین به منظور حفظ سهم بازار، رویکرد مدیریت بر حداقل افزایش نرخ فروش، تا حدود پوشش بهای تمام شده است.

این شرکت با توجه به نوسانات قیمتی اخیر اعلام کرد که پیش بینی قابل اتکایی در خصوص بهای خرید مواد اولیه بسته بندی (شیشه، قوطی و سایر لوازم بسته بندی) وجود ندارد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به روند افزایش قیمتها و تأثیر آن بر نهاده های کشاورزی، پیش بینی افزایش قابل توجه در نرخ خرید مواد اولیه کشاورزی در شش ماهه آتی نیز وجود دارد. لیکن به دلیل شرایط فعلی بازار، حدود ریالی افزایش بهای مواد اولیه قابلیت پیش بینی ندارد.