سعیدی - کراپ‌شده

محمدرضا سعیدی، مدیرعامل پتروشیمی جم به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: صنعت پتروشیمی ایران به رغم تهدیدهای بیرونی و درونی دارای مزیت رقابتی در بازار های جهانی است.