به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت سیمان بهبهان مجمع عمومی فوق العاده خود را در ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه یکم خرداد۱۳۹۸ درمحل تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می کند.

این شرکت دستور جلسه این مجمع را تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه اعلام کرده است.

«خوساز» به مجمع می رود

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت محورسازان ایران خودرو در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۷خرداد۱۳۹۸ درمحل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج برگزار می شود.

دستور جلسه این مجمع استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و سایر موارد است.

غشهد ۱۳خرداد به مجمع می رود

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهد ایران در ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه ۱۳خرداد۱۳۹۸ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۵.۵ جاده مشهد قوچان روبروی خیابان آزادی ۱۳۵ برگزار می شود.

دستور جلسه مجمع «غشهد» شامل استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و سایر موارد است.