به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت تولیدی ایران تایر با سرمایه ۲۸۶ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت تولیدی ایران تایر در دوره یاد شده، مبلغ ۸۶۳ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۱۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۵۶ درصدی برخوردار است.

“پتایر” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳۳۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۱۷۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.