به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گروه صنعتی بوتان با سرمایه ۷۰۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

گروه صنعتی بوتان سهند در دوره یاد شده، مبلغ ۴۴۳ میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶۳۳ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۴۳۲ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۸۹۵ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

لبوتان” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۸۳ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۱۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، گروه صنعتی بوتان در صورت‌های مالی تلفیقی خود در دوره یاد شده، سود هر سهم را یک هزار و ۱۷۷ ریال و سود خالص را ۸۲۸ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال اعلام کرده بود که نسبت به دوره به دوره مشابه در سال گذشته بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است.