به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت قند لرستان با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت قند لرستان در دوره یاد شده، مبلغ ۱۵۶ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۹۱ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ تنها یک درصد کاهش سود داشته است.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲۲۷ میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

قلرست” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به تیر ۱۳۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۹۴ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۳۹۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد.