به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت توزیع داروپخش با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره ای ۳ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت توزیع داروپخش در دوره یاد شده، مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۸۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۸۹ درصدی برخوردار است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۳۳۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت فرابورسی منظور شد.

“دتوزیع” در دوره ۳ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۸۱ میلیارد و ۳۵۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۹۳۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.