به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت البرز دارو با سرمایه یک هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت البرز دارو در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۹۸۶ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۶۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۸۰ درصدی برخوردار است.

شرکت البرز دارو افزایش ۶۴ درصدی فروش را از جمله دلایل افزایش سود در هم سهم اعلام کرده است.

“دالبر” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۵۹۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.