به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران با سرمایه یک هزار و ۴۲۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۱۷۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۲۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۵۴ درصدی برخوردار است.

“خموتور” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۲۵۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.