به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت توکا ریل با سرمایه ۳ هزار و ۲۰۰میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت توکا ریل در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۶۲۶ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵۰۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۷۱۹ درصد افزایش داشته است.

یادآوری می‌شود “توریل” سود هر سهم در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) را مبلغ ۶۲ ریال و سود خالص را ۱۹۸ میلیارد و ۸۹۱ میلیون ریال قید کرده است.