به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۰آبان۱۳۹۸ را منتشر کرد که در آن پرتفوی بورسی با رشد ۱۰۷هزار و ۶۱۵میلیارد و ۲۷۲میلیون ریالی همراه شده است.

این شرکت در صورت خلاصه سرمایه گذاری های خود اعلام کرد که پرتفوی خارج از بورس شرکت تغییری نداشته و تغییرات مربوط به سهام بورسی است.

از سوی دیگر در پرتفوی بورسی این شرکت بهای تمام شده آن با افزایش ۱۸۶میلیارد و ۴۷۱میلیون ریالی به ۱۹هزار و ۴۱۰میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال بالغ شده است. همچنین ارزش بازار آن با کاهش ۴هزار و ۷۰۲میلیارد ریالی به ۱۲۷هزار و ۲۶میلیارد ریال رسید.

«وصندوق» کل مبلغ واگذار شده در پرتفوی خود را ۲۶۸میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال اعلام کرد و سود این واگذاری ها را ۱۵۸میلیارد و ۴۸۴میلیون ریال منتشر کرده است. علاوه بر این در این دوره مبلغ سهام خریداری شده در بورس «وصندوق» به ۲۹۶میلیارد و ۱۸۷میلیون ریال بالغ شده است.