به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سیمان غرب با سرمایه ۵۰۰ میلیار ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سیمان غرب در دوره یاد شده، مبلغ ۲۱۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۳۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۱۵۶ درصد افزایش داشته است.

یادآوری می‌شود “سغرب” در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) سود هر سهم را مبلغ ۱۷۰ ریال و سود خالص را ۵۱ میلیارد و ۸ میلیون ریال قید کرده است.