گزارش تصویری؛

دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از غرفه بازار سرمایه در نمایشگاه جانبی راهپیمایی ۲۲ بهمن ضمن تشکر از حضور ارکان بازار سرمایه جهت پاسخگویی به سوالات مردمی، عنوان داشت اقدامات اخیر سازمان بورس در حوزه فرهنگسازی مفید است و به ارتقای سطح عمومی سواد مالی کمک می کند.