به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری شاهد در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ با سرمایه دو هزار و ۷۰۶ میلیارد ریالی سود هرسهم را ۲۴۴ ریال اعلام کرد.

این شرکت سود عملیاتی دوره مورد گزارش را ۶۳۷ میلیارد ریال، سود خالص را ۶۶۱ میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را یک هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال اعلام کرده است.

«ثشاهد» در صورت‌خلاصه سرمایه گذاری های این گزارش اعلام کرده است که پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با افزایش یک هزار و ۱۷۸ میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریالی همراه شده است. در این صورت‌خلاصه بهای تمام شده با افزایش ۴۵۶ میلیارد ریالی به یک هزار و ۸۶۱ میلیارد و ۹۲۶ میلیون ریال رسیده است؛ همچنین ارزش بازار آن با افزایش یک هزار و ۲۱۲ میلیارد ریالی به سه هزار و ۴۰ میلیارد ریال بالغ شده است.

این شرکت در مدت مورد گزارش کل مبلغ واگذاری سهام واگذار شده پرتفوی را یک هزار و ۱۰ میلیارد ریال و سود واگذاری ها را ۳۷۷ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال اعلام کرده است؛ علاوه بر این مبلغ سهام بورسی خریداری شده را یک هزار و ۸۹ میلیارد ریال اعلام کرده است.

«ثشاهد» در تشریح اهداف و برنامه های راهبردی خود در خصوص ترکیب پرتفوی اعلام کرده است که ترکیب پرتفوی این شرکت نسبت به سنوات گذشته از تنوع بیشتری برخوردارد و معطوف به سهام شرکتهای پربازده شده است و از لحاظ ارزش ریالی افزایش چشمگیری داشته است، بنابراین به منظور کسب بیشترین بازده و سیاستهایی همچون. اصلاح ساختار مالی در برنامه قرار گرفته است تا با هدف افـزایش سهم سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در دارایی‌هـای جـاری و بهره مندی از فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه، باتوجه به مزیتهای شرکتهای بورسی در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر این شرکت قصد دارد با چیدمان جدید، پرتفوی خود را اصلاح کند و باتوجه به آزاد سازی برخی از داراییهای راکد شرکت نسبت به هدایت منابع نقدی حاصل از آن براساس برنامه ریزی‌های اولیه اقدام شده است و براین اساس پرتفوی سهام شرکت اصلاح شده است و با هدف کسب بازده مناسب ترکیب پرتفوی از سهام شرکتهای فعال در حوزه های صنایع نفت، پتروشیمی، معادن و فلزات پایه تشکیل شده است که از ارزندگی و ضریب نقد شوندگی بیشتری در مقایسه با سایر حوزها برخوردارند.