دیدار رییس سازمان بورس با عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام