به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت داروسازی فارابی با سرمایه ثبت شده ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت داروسازی فارابی در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۸۵۷ میلیارد و ۲۱۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۷۶۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۴۶۷ درصدی برخوردار است.

شرکت داروسازی فارابی در سال مالی جاری سرمایه خود را ۵۰ درصد افزایش داده است و با درنظر گرفتن سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در سود هر سهم ۴۶۷ درصد رشد داشته است. سود خالص این شرکت به سبب افزایش ۱۳۱ درصدی در فروش و نیز افزایش یک هزار و ۲۸۴ میلیارد ریالی سایر درآمدهای غیر عملیاتی از رشد ۷۵۱ درصدی برخوردار بوده است.

 “دفارا” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳۳۵ میلیارد و ۹۰۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۸۴۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.