به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اسحاق جهانگیری به اعضای دولت تاکید کرد در تدوین آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های ذیربط را دریافت کنند.

معاون اول در پاسخ به نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره «الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نظرات اتاق و بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعمل‌ها» خطاب به اعضای دولت تاکید کرد: «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی است که در پیشنهاد آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذیربط گرفته شود.»