به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سمات از درج شش نماد اسناد خزانه اسلامی در سامانه پس از معاملات خبر داد.

در مجموع نمادهای «ذاخزا۷۱۸» تا «ذاخزا۷۲۳» با ۱۲۱ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۱۹۸ اوراق از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه پس از معاملات درج شدند تا شرایط برای عرضه آنها در شرکت فرابورس ایران مهیا شود.

تعداد اوراق نمادهای درج شده در سامانه پس از معاملات به شرح زیر است :

نماد “ذاخزا۷۱۸” : ۲۴ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۹۱۸ اوراق

نماد “ذاخزا۷۱۹” : ۷ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۹۵۵ اوراق

نماد “ذاخزا۷۲۰” : ۹ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۷۵۱ اوراق

نماد “ذاخزا۷۲۱”: ۳۹ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۵۹۱ اوراق

نماد “ذاخزا۷۲۲”: ۲۰ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۵۲۵ اوراق

نماد “ذاخزا۷۲۳”: ۲۰ میلیون و ۹۴ هزار و ۴۵۸ اوراق

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

اسناد خزانه توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

نخستین اسناد خزانه اسلامی در حجم ۴۰۰ هزار برگه مهرماه سال ۱۳۹۴ در فرابورس عرضه شد که شرکت سپرده گذاری مسئولیت صدور کد و تسویه این اسناد را برعهده داشت.