شرکت توسعه سرمایه رسا همه روزه اخبار شرکت ها و سازمان ها و بورس ایران را منتشر می کند و شما می توانید هر روز با مراجعه به این سایت بصورت رایگان از اخبار و مطالب آن بهرمند شوید.