به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت نفت ایرانول با سرمایه ۲ هزار میلیارد ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه ۱۳۹۸ را منتشر کرد.

شرکت نفت ایرانول در دوره یک ماهه یاد شده، معادل ۲ هزار و ۶۵۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است.

بررسی آمار تولید و فروش این شرکت نشان می دهد در این دوره “انواع روانکار” با تولید ۴۹ هزار و ۳۰۹ متر مکعب در صدر بیشترین تولید در بین محصولات شرکت نفت ایرانول قرار داشته است. در این دوره یک ماهه، همین محصول با فروش ۴۹ هزار و ۶۵۴ منر مکعب در صدر فروش های شهریور ماه “شرانل” قرار گرفت.

شرکت نفت ایرانول از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه سال جاری، معادل ۱۸ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۵۷۴ میلیون ریال محصول به فروش رسانده است که نسبت به دوره مشابه در سال پیش، از افزایش ۵۰ درصدی برخوردار بوده است.