به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت الحاوی در اطلاعات و صورت های میان دوره ای مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۷ برای هرسهم ۴۱ریال سود ساخت که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی ۱۳۹۶، معادل ۸۴درصد کاهش یافته و از رقم ۲۵۵ریال به سود ۴۱ریالی رسیده است.

این شرکت سود عملیاتی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۷ را ۸۵میلیارد و ۲۲۹میلیون ریال، سود خالص را ۱۴میلیارد و ۸۳۶میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره را یک هزار و ۱۴۰میلیارد ریال اعلام کرده است.

«دحاوی» طی دوره مورد گزارش اعلام کرده است که تولیدات این شرکت با افت ۳۲.۷۵درصدی نسبت به دوره مشابه سال مالی۱۳۹۶ از ۱۴میلیون و ۸۸۱هزار و ۲۲بسته و شیشه به ۱۰میلیون و ۷هزار و ۷۷۳بسته و شیشه رسیده است. این شرکت در این مدت توانسته ۳۸میلیون و ۸۰۲هزار و ۳۸۹بسته و شیشه را به فروش برساند و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۵.۷۳درصد افزایش فروش داشته باشد. گفتنی است؛ این شرکت در مدت مشابه سال۱۳۹۶ حجم فروش خود را ۱۷میلیون و ۹۸۶هزار و ۶۹۳بسته و شیشه اعلام کرده است.

لازم به ذکر است؛ «دحاوی» مبلغ فروش محصولات خود را طی دوره مورد گزارش ۴۹۳میلیارد و ۴۶۷میلیون ریال اعلام کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی۱۳۹۶ با افت ۱۷.۸۵درصدی مواجه شده است.