به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی امین برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در روز چهارشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه “دامین” برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت داروسازی امین عبارت است از:

  1. سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۵۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۶۸۵ ریال تصویب شد.
  2. سود خالص ۵۶۷ میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۵۹۷ میلیارد و ۱۸۶ میلیون ریال اعلام شد.
  3. اصول فراگیر به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کاربرد ارقام به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد.
  4. روزنامه “اطلاعات” به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.