به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در ۴خرداد۱۳۹۸ برگزار شد.

این جلسه با دستور جلسه استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، تعیین پاداش هیات مدیره و سایر موارد تشکیل شد.

در این جلسه سود خالص ۷۶میلیارد و ۵۵میلیون ریال، سود قابل تخصیص را ۱۳۱میلیارد و ۳۲۵میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره را ۳۵میلیارد و ۳۲۵میلیون ریال اعلام شد.

«غگلستا» با سرمایه ۱۲۰میلیارد ریالی در این مجمع برای هرسهم ۸۰۰ریال سود تقسیم شد. این در حالی است که سود خالص هرسهم در گزارش ارایه شده هیات مدیره ۶۳۴ریال اعلام شده بود.

در پایان این جلسه پس از بررسی دستور جلسه ها، صورت های سال مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ به تصویب رسید.