به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع مس شهید باهنر برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در روز شنبه ۱۱ خورداد ماه ۱۳۹۵۸ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه “فباهنر” برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر عبارت است از:

  1. سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۶۲۴ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۶۹۴ ریال تصویب شد.
  2. سود خالص ۷۸۰ میلیارد و ۵۸۳ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۱۷۲ میلیارد و ۹۸ میلیون ریال اعلام شد.
  3. سازمان حسابرسی به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت وسازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد.
  4. روزنامه “اطلاعات” به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.