با توجه به معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (از سال ۱۳۸۶) در حال حاضر شاهد تنوع این صندوق‌ها در ساختارهای با درآمد ثابت، سهام، طلا و مختلط (بین ۴۰ تا ۶۰ درصد منابع در سهام یا اوراق بهادار بادرآمدثابت متناسب با شرایط بازار سرمایه‌گذاری می‌شود) هستیم.