یکی دیگر از مزایای معاملات آتی استفاده از اهرم مالی است؛ بدین ترتیب که یک سرمایه گذار یا معامله‌گر در این بازار می تواند با حجم اندکی از دارایی وارد معاملات شده و حجم بزرگتری از دارایی را مدیریت و معامله کند.