به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۱۹۳ میلیارد و ۵۵۲ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۱۴ هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال خریداری شده است. این معاملات در ۱۲ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۴۰۱دفعه انجام شده است.

بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازارها نشان می‌دهد در این مدت ۱۳۶ میلیارد و ۹۸۹ میلیون سهم به ارزش ۳۰۲هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال در ۶ میلیون و ۹۰۵هزار و ۲۴ نوبت در بازار اول؛ ۵۴ میلیارد و ۲۰۴میلیون سهم به ارزش ۱۸۱ هزار و ۳۸۴میلیارد ریال در ۵ میلیون و ۸۹۵هزار و ۹۱۲ نوبت در بازار دوم؛ ۴ میلیارد و یک میلیون برگه به ارزش ۴هزار و ۹ میلیارد ریال در ۴۱۴۴نوبت در بازار بدهی، ۱۸ میلیون و ۸۷ هزار قرارداد به ارزش ۲۴۶ میلیارد ریال در ۱۲هزار و ۶۳۸ نوبت در بازار مشتقه و ۲میلیارد و ۳۳۶میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۵هزار و ۷۷۲میلیارد ریال در ۸۷هزار و ۶۸۳نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که امسال را از عدد ۱۷۸هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده بود تاکنون با ۴۵هزار و ۸۱۸ واحد افزایش معادل ۲۵.۶ درصد رشد ، به ۲۲۴هزار و ۴۷۷واحد رسیده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۳۳هزار و ۸۱۹ واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۹۰ هزار و ۹۰۲واحد افزایش مواجه شده‌اند.