به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، از ابتدای امسال تا پایان هفته منتهی به اول خرداد ماه، سهام داران  ۱۷۷ میلیارد و ۸۳۲ میلیون سهم و حق تقدم را به ارزش ۴۶۴ هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال خریداری کردند. این معاملات در ۱۱ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۳۹۶ دفعه و طی پنج روز کاری انجام شد.

بر اساس آمار معاونت بازار شرکت بورس، در این مدت ۱۲۵ میلیارد و ۸۶۴ میلیون سهم به ارزش ۲۷۴ هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال در بازار اول؛ ۴۹ میلیارد و ۸۱۴ میلیون سهم به ارزش ۱۶۳ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال در بازار دوم؛ سه میلیون برگه به ارزش ۳ هزار و ۱۸ میلیارد ریال در بازار بدهی، ۱۸ میلیون و ۶۰ هزار قرارداد به ارزش ۲۱۲ میلیارد ریال در بازار مشتقه و ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۳ هزار و ۴۵۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته است.

در این مدت، شاخص بازار اول ۲۷ هزار و ۲۷۶ واحد و شاخص بازار دوم ۷۰ هزار و ۹۰۲ واحد افزایش را به ثبت رسانده اند.