حضور سرمایه گذاران در بازار سرمایه موجب شده که ارزش این بازار و بازدهی آن نسبت به دیگر رقبا در بازارهای جهانی فزونی یافته و به رتبه “بهترین و پربازده ترین” بازار اوراق بهادار در جهان در یک سال گذشته دست یابد.