به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران با سرمایه ثبت شده یک هزار و ۹۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبشهت سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۷۱۶ میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۵۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت تغییری نکرد. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران با افزایش یک هزار و ۳۱ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال معادل ۵۳ هزار و ۸۸۴ میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال محاسبه شد.

وساخت” طی دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه تعدادی خریدار یا فروشنده سهام هیچ شرکت بورسی نبود.