به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی با سرمایه ۲۴۷ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی در دوره یاد شده، مبلغ ۴۳ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۷۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش یک هزار و ۸۷ درصدی برخوردار است.

لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی، تغییری مشاهده نمی‌شود.

این شرکت بورسی، سود انباشته پایان سال را با افزایش یک هزار و ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال اعلام کرده است.

“وملی” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.