به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت محورسازان ایران خودرو در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، برای هر سهم سه ریال زیان شناسایی کرد.

این در حالی است که زیان عملیاتی شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹۵ درصد افزایش یافته و به مبلغ ۴۹ میلیارد ریال رسیده است. علاوه بر این زیان خالص شرکت با افت ۱۴درصدی به دو میلیارد و ۹۲۷میلیون ریال و زیان انباشته پایان دوره با رشد دو درصدی به ۱۸۳میلیارد ریال رسیده است.

«خوساز» در نظر دارد پروژه های جدید به منظور افزایش سبد محصولات شرکت تعریف کند. همچنین پروژه SBU به منظور کنترل و کاهش هزینه های سازمان از برنامه های با اهمیت این شرکت است.

این شرکت قصد دارد با ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A ساپکو قرار گیرد و سیستم خودکنترلی را راه اندازی کند. علاوه بر این یک بازنگری کلی از فرآیندهای سازمان با هدف کاهش فعالیت های موازی و افزایش بهره وری داشته تا بتواند باورها و نگرش های کارکنان در سطوح مختلف به عنوان طراح و سازنده اکسل های خودروهای سبک توسعه بخشد.

«خوساز» قصد دارد در سال پیش رو در میان ۱۰۰شرکت برتر ایران قرار گیرد و فرآیندهای سازمان با هدف کاهش فعالیت های موازی و افزایش بهره وری را بازبینی کند.

این شرکت در برنامه‌های جاری خود اصلاح ساختار سازمانی را از مهمترین اقدام ها قرار داده که این امر در جهت ایجاد ارتباطات مناسب درون سازمانی و چابک سازی سازمان صورت می‌گیرد. همچنین اصلاح ساختار مالی در جهت بهینه کردن گزارشات و استفاده از دارایی انجام می‌شود.