به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت قند اصفهان با سرمایه ۱۹۵ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت قند اصفهان در دوره یاد شده، مبلغ ۴۷۷ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۴۴۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۶۱ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۴۸۲ میلیارد و ۹۷۹ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

قصفها” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۹۵ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۲۳۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

لازم به ذکر است، در گزارش حسابرسی شده این شرکت نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نشده است.