به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت پتروشیمی خارک با سرمایه ۲ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی خارک در دوره یاد شده، مبلغ ۲۵ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۲ هزار و ۷۴۴ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۱۶۲ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲۹ هزار و ۷۳۴ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

شخارک” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۹ هزار و ۷۳۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴ هزار و ۸۷۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، برآورد شرکت پتروشیمی خارک از تغییرات بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

عمده ترین عوامل افزایش بهای تمام شده مربوط به قیمت مواد اولیه است که طبق آخرین نرخ های اعلامی توسط مراجع ذیصلاح، قیمت آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدودا با  ۷۵ درصد افزایش، پیش بینی شده است.