به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خاش برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه “سخاش” برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت بورس انرژی ایران عبارت است از:

  1. سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ یک هزار و ۴۰۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم یک هزار و ۸۲۲ ریال تصویب شد.
  2. سود خالص ۲۷۷ میلیارد و ۷۶۹ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۱۳۶ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال اعلام شد.
  3. آموزدگان به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دیلمی پور و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
  4. روزنامه “اطلاعات” به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.