آغاز بازاریابی کارگزاران برای فروش ملک در بورس کالا